logo
logo
Informacje og贸lne » Obwieszczenia i og艂oszenia
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziej贸w

Burmistrz Miasta Radziej贸w, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 prowadzenia konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego na podstawie ustawy z dnia 9 pa藕dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 r. poz. 1023, ze zm.), zawiadamia o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017-2022 oraz projektu uchwa艂y w sprawie zasad wyznaczania sk艂adu oraz zasad dzia艂ania Komitetu Rewitalizacji.

Radziejów, 12.09.2017 r.


OBWIESZCZENIE


Konsultacje spo艂eczne projektu


„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” oraz projektu uchwa艂y w sprawie zasad wyznaczania sk艂adu oraz zasad dzia艂ania Komitetu Rewitalizacji


Burmistrz Miasta Radziejów, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 prowadzenia konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego na podstawie ustawy z dnia 9 pa藕dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 r. poz. 1023, ze zm.), zawiadamia o rozpocz臋ciu konsultacji spo艂ecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” oraz projektu uchwa艂y w sprawie zasad wyznaczania sk艂adu oraz zasad dzia艂ania Komitetu Rewitalizacji.


Przedmiotem konsultacji jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” oraz projekt uchwa艂y w sprawie zasad wyznaczania sk艂adu oraz zasad dzia艂ania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje maj膮 na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotycz膮cych za艂o偶e艅 przedmiotowego dokumentu oraz uchwa艂y.


Konsultacje przeprowadzone b臋d膮 w terminie 20 wrze艣nia do 20 pa藕dziernika 2017 r. Sk艂adanie uwag do projektu programu rewitalizacji oraz uchwa艂y b臋dzie mo偶liwe w terminie od 20 wrze艣nia do 20 pa藕dziernika 2017 r. Formami konsultacji b臋d膮:  1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie przedstawiony projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziejów na lata 2017-2022”, a tak偶e b臋dzie mo偶liwo艣膰 wyra偶enia uwag, opinii i propozycji oraz sk艂adanie ich do protoko艂u. Spotkanie odb臋dzie si臋 w Urz臋dzie Miasta Radziejów. Spotkanie otwarte dla mieszka艅ców odb臋dzie si臋 dnia 26 wrze艣nia o godz. 15:00 w Urz臋dzie Miasta Radziejów.

  2. Zbieranie uwag ustnych - uwagi mo偶na sk艂ada膰 w okresie do dnia 20 wrze艣nia do 20 pa藕dziernika 2017 r. w Urz臋dzie Miasta Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w godzinach pracy Urz臋du,

  3. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej, w szczególno艣ci poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Miasta Radziejów w Biuletynie Informacji Publicznej.


Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022” oraz projektu uchwa艂y w sprawie zasad wyznaczania sk艂adu oraz zasad dzia艂ania Komitetu Rewitalizacji b臋d膮 dost臋pne jako za艂膮czniki do niniejszego og艂oszenia w terminie trwania konsultacji. Wype艂nione formularze mo偶na dostarczy膰:  1. drog膮 elektroniczn膮 na adres: budownictwo@umradziejow.pl

  2. drog膮 korespondencyjn膮 na adres: Urz膮d Miasta Radziejów, 88-200 Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22,

  3. bezpo艣rednio do Urz臋du Miasta Radziejów, 88-200 Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22.


 Komplet dokumentów dotycz膮cych prowadzonych konsultacji spo艂ecznych b臋dzie dost臋pny:  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radziejów: www.bip.umradziejow.pl,

  2. w Urz臋dzie Miasta Radziejów, 88-200 Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF656 KB POBIERZOBWIESZCZENIE ws konsultacji spo艂ecznych GPR2017-09-12 12:29:15108
.PDF2658.7 KB POBIERZProjekt Gminnego Programu Rewitalizacji2017-09-20 08:25:53130
.PDF1978.8 KB POBIERZZa艂膮cznik graficzny do GPR2017-09-20 08:26:2199
.DOC47.5 KB POBIERZProjekt uchwa艂y ws. Komitetu Rewitalizacji2017-09-20 08:27:3399
.DOC34.5 KB POBIERZFormularz konsultacyjny2017-09-20 08:33:11104

Autor : Daniel Niespodzi艅ski
Zredagowa艂(a) : Daniel Niespodzi艅ski
Data wprowadzenia : 2017-09-12 12:28:27
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-12 12:28:27
Liczba wy艣wietle艅 : 479licznik odwiedzin: 5761569