logo
logo
Informacje og贸lne » Obwieszczenia i og艂oszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

OBWIESZCZENIE o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko.

Radziejów,  dnia 30 pa藕dziernika 2019 r.


 Obwieszczenie


o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów


        Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w zwi膮zku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pó藕n. zm.) zawiadamiam o ponownym wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów wraz z niezb臋dn膮 dokumentacj膮 sprawy w dniach od 12.11.2019 r. do 13.12.2019 r. w siedzibie Urz臋du Miasta Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w godzinach od 730 do 1530.


Dyskusja publiczna nad przyj臋tymi w projekcie studium rozwi膮zaniami odb臋dzie si臋 w dniu 04.12.2019 r. w siedzibie Urz臋du Miasta Radziejów o godzinie 1230.


Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej mog膮 wnosi膰 uwagi do projektu studium.


Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mog膮 by膰 sk艂adane w formie pisemnej, ustnie do protoko艂u, za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno艣ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urz臋dzie i na adres Urz臋du Miasta Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie do dnia 21.01.2019 r.


Organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Radziejowa.


Burmistrz Miasta Radziejów


S艂awomir Bykowski


Jednocze艣nie na podstawie art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Informuj臋, 偶e: 1. Z艂o偶enie uwagi stanowi膰 b臋dzie odpowied藕 na niniejsze og艂oszenie.

 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Gmina Miasto Radziejów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Radziejów. Z administratorem mo偶esz si臋 skontaktowa膰: listownie na adres siedziby: ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów; telefonicznie: 54 285 7100; e-mail: radziejow@umradziejow.pl

 3. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych zosta艂 tak偶e powo艂any inspektor ochrony danych,
  z którym mo偶esz si臋 kontaktowa膰: listownie na adres: ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów; telefonicznie: 54 285 7100; e-mail: iodo@umradziejow.pl.

 4. Dane s膮 podawane w celu sk艂adania uwag do Studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów. Konsekwencj膮 niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

 5. Podstaw臋 prawn膮 przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 9 pkt 13 w zwi膮zku
  z za艂膮cznikiem nr 7 do rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).

 6. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane do momentu zako艅czenia sprawy, po czym zostan膮 przekazane zgodnie
  z polskim prawem archiwalnym do archiwum.

 7. Sk艂adaj膮cy uwag臋 ma prawo do 偶膮dania od administratora dost臋pu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych.

 8. Sk艂adaj膮cy uwag臋 ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC32 KB POBIERZOO艢 Obwieszczenie2019-10-30 08:42:1064
.PDF6442.7 KB POBIERZprojekt Studium - tekst2019-10-30 08:43:0366
graf.26076.7 KB POBIERZprojekt Studium - Rysunek2019-10-30 08:44:4178
.PDF2048.3 KB POBIERZPrognoza oddzia艂ywania na 艣rodowisko2019-10-30 08:45:3762
.DOC25.5 KB POBIERZwniosek ws. zg艂aszania uwag do projektu Studium2019-10-30 09:09:5560
.PDF681 KB POBIERZProtok贸艂 z dyskusji2019-12-06 14:04:1859

Autor : Daniel Niespodzi艅ski
Zredagowa艂(a) : Daniel Niespodzi艅ski
Data wprowadzenia : 2019-10-30 08:41:24
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-30 08:41:24
Liczba wy艣wietle艅 : 244licznik odwiedzin: 6442714