Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję30 grudnia 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem gazowym, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 729/21, 701/20, 702, 722 w ulicach Szpitalna i Szybka w Radziejowie (B.6733.8.2020).17 grudnia 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1237 położonej przy ul. Młynarskiej w Radziejowie (B.6730.22.2020).02 grudnia 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii oświetleniowej w ulicy Komunalnej w Radziejowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 78/2, 55/16, 55/29, 55/30, 55/35, 55/34, 55/25, 55/20, 55/33, 55/32, 1062/2, 77/1, 76/2, 76/3 (B.6733.9.2020).24 listopada 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanym postanowieniu oraz zgromadzeniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1237 położonej przy ul. Młynarskiej w Radziejowie (B.6730.22.2020).20 listopada 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 702, 657, 302 i 722 (B.6733.7.2020).16 listopada 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową), na terenie działki o numerze ewidencyjnym 761 położonej przy ulicy Płowieckiej w Radziejowie (B.6733.5.2020).13 listopada 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii oświetleniowej w ulicy Komunalnej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 78/2, 55/16, 55/29, 55/30, 55/35, 55/34, 55/25, 55/20, 55/33, 55/32, 1062/2, 77/1, 76/2, 76/3 (B.6733.9.2020).12 listopada 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 przewidzianej do realizacji w ulicach Szpitalna i Szybka w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 729/21, 701/20, 702 i 722 (B.6733.8.2020).12 listopada 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1237 położonej przy ul. Młynarskiej w Radziejowie (B.6730.22.2020).06 listopada 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii oświetleniowej w ulicy Krótkiej w Radziejowie (B.6733.6.2020).29 października 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanym postanowieniu oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie (B.6733.7.2020).23 października 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 761 położonej przy ulicy Płowieckiej w Radziejowie (B.6733.5.2020).15 października 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie linii oświetleniowej w ulicy Krótkiej w Radziejowie (B.6733.6.2020).24 września 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o opracowaniu projekt decyzji oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego (B.6730.15.2020).24 września 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o opracowaniu projekt decyzji oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego (B.6730.14.2020).23 września 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie..22 września 2020, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii oświetleniowej w ulicy Krótkiej w Radziejowie.18 września 2020, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi wojewódzkiej o budowę ścieżki pieszo-rowerowej.