Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 333/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Radziejów a Panią Martą Andżeliką KalafusZarządzenie nr 332/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 września 2022 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów"Zarządzenie nr 331/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 września 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 330/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 07 września 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 329/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 sierpnia 2022 - w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 rokuZarządzenie nr 328/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 sierpnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 327/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 sierpnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 326/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 09 sierpnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 325/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 22 lipca 2022 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2022 rokuZarządzenie nr 324/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 22 lipca 2022 - w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Urzędzie Miasta RadziejówZarządzenie nr 323/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 lipca 2022 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 322/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 05 lipca 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 321/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2022 - zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Zarządzenie nr 320/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 319/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2021 rokZarządzenie nr 318/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za 2021 rokZarządzenie nr 317/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 316/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 01 czerwca 2022 - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, SzybkaZarządzenie nr 315/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 01 czerwca 2022 - w sprawie powołania dyrektora Radziejowskiego Domu KulturyZarządzenie nr 314/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2022 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2021 rokZarządzenie nr 313/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2022 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 312/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 maja 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 311/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 310/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 09 maja 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 309/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 04 maja 2022 - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (kabli elektroenergetyczn nn-0,4kV i SN-15kV) na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów oznaczonej geodezyjnie jako: dz. nr 1402/3Zarządzenie nr 308/2022 Burmistrz Miasta Radziejów z dnia 04 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w mieście RadziejówZarządzenie nr 307/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 04 maja 2022 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w mieście RadziejówZarządzenie nr 306/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 kwietnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 305/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 kwietnia 2022 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2021 rokZarządzenie nr 304/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 22 kwietnia 2022 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2022 rokuZarządzenie nr 303/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 22 kwietnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 302/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 kwietnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany , stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 301/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 kwietnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 300/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 kwietnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 299/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2022 - zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Zarządzenie nr 298/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 297/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 marca 2022 - w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w RadziejowieZarządzenie nr 296/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 marca 2022 - w sprawie odwołania dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w RadziejowieZarządzenie nr 295/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 marca 2022 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w mieście RadziejówZarządzenie nr 294/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 marca 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 293/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 marca 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w RadziejowieZarządzenie nr 292/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 marca 2022 - w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwaZarządzenie nr 291/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 marca 2022 - w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i informacji w Urzędzie Miasta RadziejówZarządzenie nr 290/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 marca 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 289/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 07 marca 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 288/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 03 marca 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 287/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 286/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 lutego 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedażyZarządzenie nr 285/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w RadziejowieZarządzenie nr 284/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych PSP Nr 1 w Radziejowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów Zarządzenie nr 283/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej oraz powołania komisji przetargowejZarządzenie nr 282/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 24 stycznia 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 281/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 stycznia 2022 - w sprawie odwołania dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w RadziejowieZarządzenie nr 280/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 stycznia 2022 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartał 2021 rokuZarządzenie nr 279/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 10 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 278/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 04 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 277/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 03 stycznia 2022 - w sprawie upoważnienia kierownika MOPS w Radziejowie