Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję07 grudnia 2023, ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 657 w miejscowości Radziejów i 307/4 w miejscowości Czołowo, w celu realizacji inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 1522/3, 1522/6, 1522/7 w Radziejowie” (B.6733.6.2023).13 listopada 2023, ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicami kablowymi, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 290/4, 170, 168/2, 303/1 położonych przy ulicy Parkowej i Objezdnej w Radziejowie (B.6733.5.2023). 23 października 2023, Informacja Burmistrza Miasta Radziejów o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej” (B.6220.5.2020.2023).20 października 2023, ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowiach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicami kablowymi, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 290/4, 170, 168/2 i 303/1 położonych przy ul. Parkowej i Objezdnej w Radziejowie (B.6733.5.2023).20 października 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowie miejsc postojowych, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 55/28 położonej przy ulicy Komunalnej w Radziejowie (B.6730.10.2023).13 października 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Radziejów – GPZ Piotrków Kujawski / GPZ Radziejów – GPZ Bądkowo, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 776/2, 1314/2, 1314/1, 790/2, 1311, 1312, 1313, 769 położonych w Radziejowie (B.6733.4.2023).12 października 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa przyłącza napowietrznego w celu zasilenia garażu na działce o numerze ewidencyjnym 378/4, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 376, 377 i 378/4 położonych przy ulicy Zachodniej w Radziejowie (B.6733.3.2023).02 października 2023, ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicami kablowymi przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 290/4, 170, 168/2 i 303/1 położonych przy ul. Parkowej i Objezdnej w Radziejowie (B.6733.5.2023).02 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej” (B.6220.5.2020.2023).28 września 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowie miejsc postojowych, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 55/28 położonej przy ul. Komunalnej w Radziejowie (B.6730.10.2023).20 września 2023, Zawiadomienie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Radziejów z linią elektroenergetyczną WN 110 kV relacji GPZ Ciechocinek - GPZ Włocławek Azoty.20 września 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanym postanowieniu oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie przyłącza napowietrznego w celu zasilenia garażu na działce 378/4 przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 376, 377 i 378/4 położonych przy ulicy Zachodniej w Radziejowie (B.6733.3.2023).19 września 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Radziejów – GPZ Piotrków Kujawski / GPZ Radziejów – GPZ Bądkowo przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 776/2, 1314/2, 1314/1, 790/2, 1311, 1312, 1313 i 769 położonych w Radziejowie (B.6733.4.2023).06 września 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.23 sierpnia 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa przyłącza napowietrznego w celu zasilenia garażu na działce 378/4 przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 376, 377 i 378/4 położonych przy ulicy Zachodniej w Radziejowie (B.6733.3.2023).16 sierpnia 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (posadowienie kontenera gastronomicznego), na terenie części działki o nr ewidencyjnym 802 położonej przy ulicy Brzeskiej w Radziejowie (B.6730.7.2023).24 lipca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (posadowienie kontenera gastronomicznego), na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 802 położonej przy ul. Brzeskiej w Radziejowie (B.6730.7.2023).07 lipca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 867/1 i 867/4, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 867/3, 867/1 i 867/4 położonych przy ulicy 1-go Maja w Radziejowie (B.6733.2.2023).14 czerwca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanym postanowieniu oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie linii kablowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 867/1 i 867/4, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 867/3, 867/1 i 867/4 położonych przy ulicy 1-go Maja w Radziejowie (B.6733.2.2023).05 czerwca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1237 położonej przy ul. Młynarskiej w Radziejowie (B.6730.4.2023).25 maja 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 867/1 i 867/4 przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 867/3, 867/1 i 867/4 położonych przy ulicy 1-go Maja w Radziejowie (B.6733.2.2023).12 maja 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanym postanowieniu oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1237 położonej przy ul. Młynarskiej w Radziejowie (B.6730.4.2023).11 maja 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Spacerowej oraz odcinka łączącego ul. Spacerową z ulicą Bema (w ramach zadania Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie), na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 768, 839, 856/5, 856/6, 856/8, 1311, 1312, 1315, 1317/2, 1318, 1322/1, 1322/2, 1333/14, 1333/15, 1333/17, 1333/18, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4 (B.6733.1.2023).26 kwietnia 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1237 położonej przy ul. Młynarskiej w Radziejowie (B.6730.4.2023).19 kwietnia 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Spacerowej oraz odcinka łączącego ul. Spacerową z ulicą Bema (w ramach zadania Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie), na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 768, 839, 856/5, 856/6, 856/8, 1311, 1312, 1315, 1317/2, 1318, 1322/1, 1322/2, 1333/14, 1333/15, 1333/17, 1333/18, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4 (B.6733.1.2023). 11 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radziejów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.20 marca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Spacerowej oraz odcinka łączącego ul. Spacerową z ulicą Bema (w ramach zadania Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie) przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 768, 839, 856/5, 856/6, 856/8, 1311, 1312, 1315, 1317/2, 1318, 1322/1, 1322/2, 1333/14, 1333/15, 1333/17, 1333/18, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4 (B.6733.1.2023).