Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XVIII/152/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 32 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 32 na rzecz najemcy tego lokaluUchwała nr XVIII/151/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XVIII/150/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 - w sprawie nadania nazwy ulicyUchwała nr XVIII/149/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2021 - 2033Uchwała nr XVIII/148/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokUchwała nr XVII/147/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - zmieniająca Program współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2021 rokUchwała nr XVII/146/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, SzybkaUchwała nr XVII/145/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2021 rokuUchwała nr XVII/144/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięceUchwała nr XVII/143/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RadziejowskiegoUchwała nr XVII/142/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2021 - 2033Uchwała nr XVII/141/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rok