Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Miasto Radziejów wydane zostało postanowienie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie

Nr 180/2023, znak: N.NZ 9027.6.1.2.23, z dnia: 29.12.2023 r. (wpłynęło: 29.12.2023 r.)

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 657 w miejscowości Radziejów i 307/4 w miejscowości Czołowo, w celu realizacji inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 1522/3, 1522/6, 1522/7 w Radziejowie”.

Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego zawiadomienia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 100
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanym postanowieniu oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 657 w miejscowości Radziejów i 307/4 w miejscowości Czołowo, w celu realizacji inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 1522/3, 1522/6, 1522/7 w Radziejowie” (B.6733.6.2023.2024).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 03.01.2024 14:38:23
Data udostępnienia informacji: 03.01.2024 14:40:58
Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2024 14:38:23
Rejestr zmian