Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2023.2024 dla zamierzenia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 657 w miejscowości Radziejów i 307/4 w miejscowości Czołowo,

w celu realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej

i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych

1522/3, 1522/6, 1522/7 w Radziejowie”.

Stronom postępowania przysługuje wniesienie odwołania w terminie 14 dni od dnia dokonania się obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej na czas od dnia 25 stycznia do dnia 22 lutego 2024 r. włącznie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 65
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 657 w miejscowości Radziejów i 307/4 w miejscowości Czołowo, w celu realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 1522/3, 1522/6, 1522/7 w Radziejowie” (B.6733.6.2023.2024).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 25.01.2024 12:40:25
Data udostępnienia informacji: 25.01.2024 12:42:25
Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2024 12:40:25
Rejestr zmian