Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz w związku
z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Pawła Ziółkowskiego, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu wydane zostały postanowienia:

  • Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

znak: T.II.4400.9.2024, z dnia: 16.01.2024 r. (wpłynęło: 17.01.2024 r.)

  • Starosty Radziejowskiego

znak: N.R.L.O.III.6124.2.17.2024, z dnia: 23.01.2024 r. (wpłynęło: 23.01.2024 r.)

  • Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura Włocławek

Nr ZN/39/2024, znak: WUOZ.DW.WZN.5151.3.3.2024.JD, z dnia: 25.01.2024 r. (wpłynęło: 29.01.2024 r.)

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

znak: DI.ZPU.1.521.132.2024, z dnia: 29.01.2024 r. (wpłynęło: 30.01.2024 r.)

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV, szafki pomiarowej i kablowej rozdzielnicy, wymianie słupa linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV oraz demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV wraz ze słupami przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 956/1, 956/4, 957/1, 956/5, 956/2 i 968 położonych przy ul. Armii Krajowej i Kujawskiej
w Radziejowie.

W dniu 10.01.2024 r. Burmistrz Miasta Radziejów wystąpił ponadto o uzgodnienie projektu decyzji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie (doręczono w dniu 11.01.2024 r.). W ustawowym terminie nie wydano postanowienia o uzgodnieniu. W związku z tym zgodnie z 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego zawiadomienia.

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej na czas od dnia 31 stycznia do dnia 21 lutego 2024 r. włącznie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 60
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowiach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV, szafki pomiarowej i kablowej rozdzielnicy, wymianie słupa linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV oraz demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV wraz ze słupami przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 956/1, 956/4, 957/1, 956/5, 956/2 i 968 położonych przy ul. Armii Krajowej i Kujawskiej w Radziejowie (B.6733.7.2023.2024).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 31.01.2024 11:08:16
Data udostępnienia informacji: 31.01.2024 11:10:56
Data ostatniej aktualizacji: 31.01.2024 11:08:16
Rejestr zmian